Terminy matur

  • Drukuj

HARMONOGRAM  EGZAMINÓW  MATURALNYCH  PISEMNYCH I  USTNYCH - MAJ 2020r.

 

ZLO w Nowym Mieście Lubawskim

Część pisemna

 

L.p. Data Przedmiot Nr sali Czas trwania egzaminu
1. 04.05.2020, godz.900                      / poniedziałek/ Język polski (pp)   170 min.
2. 05.05.2020, godz.900  /wtorek/ Matematyka(pp)   170 min.
3.

06.05.2020, godz.900       /środa/

Język angielski (pp)

 

120 min.

4. 13.05.2020r. godz. 9,00 /środa/
Geografia (pr)   180 min.
5.    
   

 

 

                                                                          .
                 

 Część ustna

 

L.p. Data Przedmiot Nr sali Planowane
zakończenie
egzaminu
1. 09.05.2020r. godz. 9,00 /sobota/
Język polski
  godz. 12,15
2. 16.05.2020r. godz. 9,00 /sobota/
Język angielski
  godz. 11,40

 

 

ZLO w Iławie

Część pisemna

 

L.p. Data Przedmiot Nr sali Czas trwania egzaminu
1. 04.05.2020r. godz. 9,00   
/poniedziałek/
Język polski (pp)   180 min.
2. 05.05.2020, godz.900/wtorek/ Matematyka (pp)
  170 min.
3. 06.05.2020, godz.900/środa/ Język angielski (pp)
  150 min.
4.

13.05.2020, godz.900/środa/

Geografia (pr)

 

180 min.

5.

 08.05.2020r. godz. 9,00 /piątek/

 Biologia (pr)

  180 min.
6.        

      

 Część ustna

 

L.p. Data Przedmiot Nr sali Planowane
zakończenie
egzaminu
1.

  09.05.2020r. godz. 13,30 /sobota/

Język polski

 

godz. 15,50

2.  16.05.2020r. godz. 13,00      / sobota/
Język angielski
  godz. 14,50