Kurs opiekunka środowiskowa

  • Drukuj
 
KURS  OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Ramowy program
 
I.   Psychospołeczne   uwarunkowania pracy z podopiecznymi 32 godziny
   Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej  
   Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej  
   Podstawy psychopatologii  
   Elementy gerontologii  
II.  Rozwiązywanie   problemów podopiecznego 16 godzin
   Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi  
   Problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich   rozwiązywania  
III. Opieka nad podopiecznym 40 godzin
   Pierwsza pomoc  
   Zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska  
   Higiena żywienia  
   Metodyka organizacji czasu wolnego  
IV. Umiejętności   wspomagające pracę z podopiecznym 12 godzin
   Wybrane umiejętności interpersonalne  
              
V. Język obcy                                                                                                                40 godz.